Blog,  PROGRAM,  SQL

SQL NOTLARI/2


Tabii, işte daha düzenli bir biçimde SQL fonksiyonları ile ilgili bilgiler:


I. SQL FONKSİYONLARI

SQL Server’da, fonksiyonlar genellikle hesaplamalarda ve sistem hakkında bilgi almak için kullanılır. Transact-SQL (T-SQL) programlama dilinde farklı kategorilere ayrılan birçok fonksiyon bulunmaktadır. Bunların en yaygın olanları toplama veya gruplama fonksiyonlarıdır.

A. GRUPLAMA FONKSİYONLARI

Gruplama (aggregate) fonksiyonları, bir dizi değer üzerinde hesaplama yaparlar ve sonuç olarak tek bir değer döndürürler. Bu tür fonksiyonlar genellikle GROUP BY deyimi ile birlikte kullanılır.

 1. AVG (ORTALAMA) Fonksiyonu Bir grup içindeki değerlerin ortalamasını döndürür. Null değerler hesaplamaya dahil edilmez.
  • Kullanım Biçimi: AVG([ALL | DISTINCT] ifade)
  • Argümanları:
   • ALL: Fonksiyon, bütün değerlere uygulanır.
   • DISTINCT: Her bir tekil değer için fonksiyon uygulanır. Yani tekrar eden değerler bir kez kullanılır.
   • ifade: Sayısal bir değeri ifade eden bir ifade veya kolon adı.
 2. COUNT (SAYMA) Fonksiyonu Bir grup içindeki eleman sayısını verir.
  • Kullanım Biçimi: COUNT({[ALL | DISTINCT] ifade] | *})
  • Argümanları:
   • ALL: Fonksiyon, bütün değerlere uygulanır.
   • DISTINCT: Her bir tekil değer için fonksiyon uygulanır.
   • ifade: Bir ifade veya kolon adı.
   • *: Bir tablodaki bütün satırların sayısını döndürmek için kullanılır.
 3. MAX (MAKSIMUM) Fonksiyonu Bir ifade içindeki maksimum değeri döndürür.
  • Kullanım Biçimi: MAX([ALL | DISTINCT] ifade)
 4. MIN (MİNİMUM) Fonksiyonu Bir ifade içindeki minimum değeri döndürür.
  • Kullanım Biçimi: MIN([ALL | DISTINCT] ifade)
 5. SUM (TOPLAM) Fonksiyonu Değerlerin toplamını verir. Sadece sayısal alanlarda kullanılır.
  • Kullanım Biçimi: SUM ([ALL | DISTINCT] ifade)

Bu şekilde, SQL fonksiyonlarının kullanımı ve işlevleri daha net ve düzenli bir şekilde ifade edilmiş olur.


Bir karakter dizisinin içindeki belirli karakterleri seçmek veya dizenin sol, sağ veya ortasından belirli sayıda karakteri almak gibi işlemleri gerçekleştirmek için T-SQL karakter fonksiyonları kullanılır. İşte bu fonksiyonlardan bazıları ve kullanımları:

 1. ASCII
  • Bir karakterin ASCII kodunu döndürür.
  • Örnek:SELECT ASCII('A') AS ASCII_Value
 2. CHARINDEX
  • Bir karakter dizisi içinde belirli bir ifadenin başlangıç konumunu döndürür.
  • Örnek:SELECT CHARINDEX('is', 'This is a string') AS Start_Position
 3. LEFT
  • Bir karakter dizisinin solundan belirli sayıda karakteri alır.
  • Örnek:SELECT LEFT('Hello World', 5) AS Left_String
 4. LEN
  • Bir karakter dizisinin uzunluğunu döndürür.
  • Örnek:SELECT LEN('Hello') AS String_Length
 5. LTRIM
  • Bir karakter dizisinin solundaki boşlukları kaldırır.
  • Örnek:SELECT LTRIM(' Hello') AS Trimmed_String
 6. RIGHT
  • Bir karakter dizisinin sağından belirli sayıda karakteri alır.
  • Örnek:SELECT RIGHT('Hello World', 5) AS Right_String
 7. RTRIM
  • Bir karakter dizisinin sağındaki boşlukları kaldırır.
  • Örnek:SELECT RTRIM('Hello ') AS Trimmed_String
 8. STUFF
  • Belirli bir konumdan itibaren belirli bir uzunluktaki karakterleri siler ve belirtilen yeni karakterleri ekler.
  • Örnek:SELECT STUFF('ABCDEFG', 3, 2, '123') AS Modified_String
 9. SUBSTRING
  • Bir karakter dizisinin belirli bir bölümünü seçer.
  • Örnek:SELECT SUBSTRING('Hello World', 7, 5) AS Sub_String

Bu fonksiyonlar, karakter dizileri üzerinde çeşitli manipülasyonlar gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir