imam gazali
Blog,  YAZARLAR

Îmam-ı Gazzâlî Kimdir? PDF Kitapları

İmam-ı Gazzâlî, tam adıyla Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed el-Gazzâlî, 1058 ile 1111 yılları arasında yaşamış İslam alimi, filozof, teolog ve mistik bir düşünürdür. Gazzâlî, İslam düşüncesinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilir ve özellikle İslam felsefesi, teolojisi ve mistisizmi alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur.

İMAM GAZALİ

Gazzâlî’nin en ünlü eserlerinden biri, “İhyâ-u Ulûmiddîn” (Din Bilimlerinin Dirilişi) adlı eseridir. Bu eser, İslam ahlakını, tasavvufu ve dini bilgileri ele alır. Gazzâlî, İslam dünyasında çok etkili olan ve felsefe ile din arasındaki uyumu savunan bir filozof olarak tanınır. Ayrıca, felsefi tartışmalarda ortaya koyduğu eleştirel yaklaşım ve dinin pratik yaşamda nasıl uygulanması gerektiği konularındaki düşünceleriyle de bilinir.

Îmam-ı Gazzâlî PDF Kitapları İndir

İMAM GAZALİ

İHYÂ-U ULÛMİDDİN

Bu kitap, İmam Gazalî’nin İhyâ-u
Ulûmiddin kitabının özü ve geniş bir özetidir.

Kıyamet ve Ahiret

Allahü teâlâ, dünyâda bütün insanlara acıyarak, fâideli şeyleri yaratıp göndermekdedir.

imam

Dinde Kırk Prensip

Bil ki, saâdet kapıları ilim ve ameldir. Amel ise açık ve gizli olmak üzere iki ksmdr.

Alemlerin Sırrı

Onun nimetine hamd ederim. Gazabının bertaraf
edilmesi için de ondan yardım isterim.

.


“Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: Benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bu günü elden kaçırmamak bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün âzâlarını haramdan koru.”

İmam-ı Gazali

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir