KUR’AN-I KERİM arapça
Blog

Kur’an-ı Kerim ve Meali – Diyanet

Kur’an, İslam’ın kutsal kitabıdır ve Müslümanlar için Allah’ın kelamı olarak kabul edilir. Tam adı “Kur’an-ı Kerim” olan bu kitap, İslam inancına göre Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e (SAV) vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur’an, İslam’ın temel kaynağıdır ve inananlara Allah’ın buyruklarını, prensiplerini, ahlaki öğütlerini, hükümlerini ve kâinatın yaratılışını anlatır.

Kur’an-ı Kerim, 114 sureden oluşur ve her sure, ayetlerden oluşur. Sureler, uzunluklarına göre sıralanmıştır, en uzun sure ilk sıradadır. Kuran, Arapça dilinde indirilmiştir ve orijinal dilindeki metni muhafaza edilmiştir.

Müslümanlar için Kur’an, Allah’ın insanlara rehberlik ettiği ve insanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olan bir kaynaktır. Kur’an-ı Kerim’in anlamını koruyan birçok tercümesi mevcuttur, ancak Kur’an’ın asıl kelamı Arapça olarak kabul edilir. Müslümanlar, Kuran’ı ibadetlerinde, dua ve öğrenmelerinde sıklıkla okur ve üzerinde düşünürler.

Kur'an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim Pdf İndir

The Holy Quran and Its Translation – Turkish Diyanet

The Quran is the holy book of Islam and is considered the word of God for Muslims. This book, whose full name is “Quran”, was sent down by God to the prophet Muhammad through revelation, according to Islamic belief. The Quran is the fundamental source of Islam and tells believers about God’s commands, principles, moral advice, judgments and the creation of the universe.

The Holy Quran consists of 114 surahs and each sura consists of verses. Surahs are listed according to their length, with the longest sura first. The Quran was revealed in Arabic and its original text has been preserved.

For Muslims, the Quran is a source through which Allah guides people and helps people find the right path. There are many translations of the Holy Quran that preserve its meaning, but the original word of the Quran is considered to be Arabic. Muslims often read and think about the Quran in their worship, prayer and learning.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir