Arthur Schopenhauer
YAZARLAR

Arthur Schopenhauer PDF Kitapları

Arthur Schopenhauer (22 Şubat 1788 – 21 Eylül 1860), Alman filozofu ve yazarıdır. Schopenhauer, özellikle irade kavramıyla tanınan ve dünya görüşüyle pesimizmi savunan bir filozoftur. İrade, onun felsefi sistematiğinde temel bir kavramdır ve evrenin temel gücü olarak görülür.

PDF KİTAPLARI SERİ

İşte Schopenhauer’ın bazı önemli felsefi kavramları:

  1. İrade ve Temsil: Schopenhauer’a göre, evreni yönlendiren temel güç “İrade”dir. İnsanların düşündüğü gibi bu irade sadece insan iradesi değil, evrenin her şeyini içeren evrensel bir güçtür. İrade, sürekli bir isteme ve arzulama durumudur.
  2. Nesnelerin İçsel Özü: Schopenhauer, nesnelerin dışsal görünüşlerinin ötesinde bir içsel öz olduğunu savunmuştur. Bu içsel öz, İrade’nin tezahürüdür. Ona göre, sanat bu içsel özü anlama çabasının bir yansımasıdır.
  3. Pesimizm: Schopenhauer, yaşamın çoğunlukla acı dolu olduğunu düşünmüş ve bu nedenle pesimizmi benimsemiştir. Ona göre, acı ve ıstırap, insan hayatının temel gerçekleridir. Bu nedenle, yaşamı anlamsız ve çekilmez bulmuş ve hüsranı ön plana çıkarmıştır.
  4. Etiğe Katkıları: Schopenhauer, etik konulara da katkıda bulunmuştur. Ona göre, başkalarına karşı duyarlılık ve empati, insanların acılarını anlamalarına ve yardımlaşmalarına olanak tanır. İnsanlar arasında anlayış ve sevgiye dayalı bir etik anlayışı öne sürmüştür.
  5. Sanat ve Müzik: Sanata büyük bir önem veren Schopenhauer, sanatın insanın içsel doğasını ifade ettiğini ve bir tür arınma sağladığını düşünmüştür. Özellikle müziği, duyguların saf bir ifadesi olarak görmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir