Blog,  SQL

SQL NOTLARI/1

I. SQL DEYİMLERİ

SQL deyimleri, veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için farklı türde SQL deyimleri vardır. Bu deyimler genellikle üç ana kategori altında gruplanır:

A. DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE) DEYİMLERİ

DDL deyimleri, veritabanı nesnelerini oluşturmak ve yönetmek için kullanılır. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır: CREATE, ALTER, DROP.

 1. CREATE DEYİMİ

CREATE deyimi, yeni bir veritabanı nesnesi oluşturmak için kullanılır. Örneğin, bir tablo oluşturmak için kullanılır.

 • Örnek:CREATE TABLE Musteri ( mus_id char(4) NOT NULL, mus_ad varchar(40) NULL, ili varchar(20) NULL, ulke char(2) NULL, adres varchar(30) NULL );
 1. ALTER DEYİMİ

ALTER deyimi, varolan bir nesnenin yapısını değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir tabloya yeni bir sütun eklemek için kullanılabilir.

 • Örnek:ALTER TABLE Musteri ADD tel varchar(20) NOT NULL;
 1. DROP DEYİMİ

DROP deyimi, varolan bir nesneyi silmek için kullanılır. Örneğin, bir tabloyu silmek için kullanılabilir.

 • Örnek:DROP TABLE MUSTERI;

B. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DEYİMLERİ

DML deyimleri, veritabanındaki verileri sorgulamak, eklemek, güncellemek ve silmek için kullanılır. En yaygın kullanılan DML deyimleri şunlardır: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

 1. SELECT DEYİMİ

SELECT deyimi, veritabanındaki verilere erişmek için kullanılır. Genellikle belirli bir tablodan belirli sütunları seçmek için kullanılır.

 • Örnek: SELECT * FROM musteri;
 1. INSERT DEYİMİ

INSERT deyimi, bir tabloya yeni veri eklemek için kullanılır.

 • Örnek:INSERT INTO CARIANA (kodu, adi, grubu, adresi) VALUES ('600', 'FARUK', 'A', '76 sokak no 5');
 1. UPDATE DEYİMİ

UPDATE deyimi, varolan veriyi güncellemek için kullanılır.

 • Örnek:UPDATE Musteri SET Ad = 'Nuri Yılmaz' WHERE kod='1';
 1. DELETE DEYİMİ

DELETE deyimi, bir tablodaki verileri silmek için kullanılır.

 • Örnek: DELETE FROM musteri WHERE bakiye <= 1000;

Bu şekilde, SQL deyimlerinin kullanımı ve işlevleri daha net ve düzenli bir şekilde ifade edilmiş olur.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir