Blog

BABOK (BUSINESS ANALYSIS BODY OF KNOWLEDGE) NEDİR?

Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (International Institute of Business Analysis – IIBA) 2015 yılı Nisan ayında İş Analizi Bilgi Birikimi Kılavuzu’nun (Business Analysis Body of Knowledge Guide-BABOK) üçüncü versiyonunu yayınladı. Eylül 2016 tarihinden itibaren iş analizi yetkinlik sınavlarına konu olacak olan bu kılavuz, profesyonel iş analistlerinin ve yeni iş analisti adaylarının uzunca bir süre başucu kitabı olacak görünüyor. BABOK V2 ve V3 arasındaki farklara hızlıca bakacağımız bu yazı, mevcut versiyona aşina olan ve 2016 yılı Eylül ayından sonra sınava girecek iş analistlerinin faydalanabileceği bir kaynak olmakla beraber, iş analizi metodolojileri ve standartları konusunda kendini geliştirmek isteyen profesyonellere de ışık tutacaktır.

İş Analizi, ihtiyaçları tanımlayarak ve paydaşlara değer katacak çözümler önererek bir organizasyon içerisindeki değişimin uygulanmasıdır.

Bilgi alanları, çeşitli görevleri kapsayan belirli iş analizi uzmanlığı alanlarını temsil eder. Her bir bilgi alanı, iş analistinin bu görevleri yetkin bir şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri, becerileri, girdileri, çıktıları, yönergeleri, araçları ve teknikleri açıklar. Aynı iş analizi uzmanlığı ile ilgili görevler, bir bilgi alanı altında gruplanır.

Teknikler, iş analistlerinin iş analizi görevlerini gerçekleştirmek için kullandıkları yöntemlerdir. Babok bu bölümde iş analizi yaparken kullanabileceğiniz 50 tekniği anlatır. Teknikler alanı, iş analizi topluluğu içinde uygulanan en yaygın teknikleri kapsar. İş analistleri, belirli bir duruma hangi tekniklerin uygun olduğunu ve her tekniğin nasıl uygulanacağını belirlerken deneyimlerini ve yargılarını kullanırlar.

• İş analistlerinin kullandığı teknikler, BABOK Kılavuzunda açıklanmayan teknikleri içerebilir. Ayrıca bir teknik içindeki herhangi bir yaklaşım, tekniğin amacına ulaşmak için tek başına veya kombinasyon halinde kullanılabilir. Babok kitabında bulunan teknikler aşağıdaki gibidir;
1. Kabul ve Değerlendirme Kriterleri (Acceptance and Evaluation Criteria)
2. Backlog Yönetimi (Backlog Management)
3. Kurumsal Karne (Balanced Scorecard)
4. Kıyaslama ve Pazar Analizi (Benchmarking and Market Analysis)
5. Beyin Fırtınası (Brainstorming)
6. İş Yetenek Analizi (Business Capability Analysis)
7. İş Vakaları (Business Cases)
8. İş Modeli Kanvası (Business Model Canvas)
9. İş Kuralları Analizi (Business Rules Analysis)
10. Ortak Oyunlar (Collaborative Games)
11. Konsept Modelleme (Concept Modelling)
12. Bilgi Sözlüğü (Data Dictionary)
13. Veri Akış Şemaları (Data Flow Diagrams)
14. Veri Madenciliği (Data Mining)
15. Veri Modelleme (Data Modelling)
16. Karar Analizi (Decision Analysis)
17. Karar Modelleme (Decision Modelling)
18. Belge Analizi (Document Analysis)
19. Tahmin (Estimation)
20. Finansal Analiz (Financial Analysis)
21. Odak Grupları (Focus Groups)
22. Fonksiyonel Ayrıştırma (Functional Decomposition)
23. Sözlük (Glossary)
24. Arayüz Analizi (Interface Analysis)
25. Mülakatlar (Interviews)
26. Madde Takibi (Item Tracking)
27. Öğrenilen Dersler (Lessons Learned)
28. Metrikler ve Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) (Metrics and Key Performance Indicators (KPIs))
29. Zihin Haritalama (Mind Mapping)
30. Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi (Non-Functional Requirements Analysis)
31. Gözlem (Observation)
32. Örgütsel Modelleme (Organizational Modelling)
33. Önceliklendirme (Prioritization)
34. Süreç Analizi (Process Analysis)
35. Süreç Modelleme (Process Modelling)
36. Prototipleme (Prototyping)
37. Gözden Geçirme (Reviews)
38. Risk Analizi ve Yönetimi (Risk Analysis and Management)
39. Roller ve İzinler Matrisi (Roles and Permissions Matrix)
40. Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)
41. Kapsam Modelleme (Scope Modelling)
42. Sıralama Diyagramları (Sequence Diagrams)
43. Paydaş Listesi, Haritalama veya Karakterler (Stakeholder List, Map, or Personas)
44. Durum Modellemesi (State Modelling)
45. Anket veya Soru Formu (Survey or Questionnaire)
46. SWOT Analizi (SWOT Analysis)
47. Kullanım Durumları ve Senaryoları (Use Cases and Scenarios)
48. Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)
49. Tedarikçi Değerlendirmesi (Vendor Assessment)
50. Atölyeler (Workshops)

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir