Blog,  Mühendislik

Düzgün Dairesel Hareket: Temel Formüller ve Konseptler

Düzgün dairesel hareket, bir cismin sabit bir hızda döndüğü bir hareket türüdür. Bu tür hareket, genellikle bir halka ya da daire üzerinde gerçekleşir. Bu blog yazısında, düzgün dairesel hareketin temel konseptlerini ve formüllerini inceleyeceğiz.

1. Açı Hızı (ωω):

Düzgün dairesel hareketle ilgili temel kavramlardan biri açı hızıdır. Açı hızı (ωω), bir cismin birim zamandaki açısal değişimini ifade eder. Açı hızı, genellikle radyan cinsinden ölçülür. Açı hızını hesaplamak için kullanılan formül şu şekildedir:

ω=ΔθΔtω=ΔtΔθ​

Bu formülde:

 • ωω: Açı hızı (radyan/saniye)
 • ΔθΔθ: Zaman aralığı içindeki açısal değişim (radyan)
 • ΔtΔt: Zaman aralığı (saniye)

2. Açısal Hız (vv):

Açı hızıyla ilişkilendirilen bir diğer önemli kavram açısal hızdır. Açısal hız (vv), cismin bir daire üzerindeki hareketini ifade eder. Açısal hız, açı hızının daire yarıçapıyla çarpılmasıyla elde edilir:

v=ω⋅rv=ω⋅r

Bu formülde:

 • vv: Açısal hız (metre/saniye)
 • ωω: Açı hızı (radyan/saniye)
 • rr: Daire yarıçapı (metre)

3. Hız (vv):

Düzgün dairesel hareketle ilgili temel formüllerden biri de cismin hızını hesaplayan formüldür. Hız (vv), bir daire üzerinde dönen cismin birim zamandaki yer değiştirmesini ifade eder. Hızın formülü şu şekildedir:

v=2πrTv=T2πr​

Bu formülde:

 • vv: Hız (metre/saniye)
 • rr: Daire yarıçapı (metre)
 • TT: Bir tam devir için geçen zaman (saniye)

Bu formül, cismin bir tam devir yapması için geçen süreyi ve daire yarıçapını kullanarak hızını hesaplamamıza olanak tanır.

4. Merkezcil İvmelenme (acac​):

Düzgün dairesel hareketin bir diğer önemli konsepti merkezcil ivmelenmedir. Merkezcil ivmelenme (acac​), cismin hızının karesinin yarıçapla bölünmesiyle elde edilir:

ac=v2rac​=rv2​

Bu formülde:

 • acac​: Merkezcil ivmelenme (metre/saniye22)
 • vv: Hız (metre/saniye)
 • rr: Daire yarıçapı (metre)

Bu formül, cismin ivmelenmesini ve dolayısıyla dairesel hareketini anlamamıza yardımcı olur.

Örnek Hesaplama:

Bir araba, 10 metrelik bir yarıçapa sahip bir döngüyü 5 saniyede tamamlıyor. Arabanın hızını hesaplamak için hız formülünü kullanabiliriz:

v=2π⋅105=20π5=4π≈12.57 m/sv=52π⋅10​=520π​=4π≈12.57m/s

Bu hesaplama, arabayın belirli bir yarıçap etrafında dönerken hızını bize verir.

Düzgün dairesel hareketin temel kavramlarını ve formüllerini anlamak, çeşitli fizik problemlerini çözmek için temel bir adımdır. Bu formüller, cismin hareketini anlamamıza ve hesaplamamıza yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir