Blog,  EXCEL EĞİTİMİ

Eşit Değildir ve AND, OR Kullanımı-MAKRO EXCEL ÖĞRENME SERİSİ 4

Excel makrolarında, eşit değildir (<>) operatörü, iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatör, iki değer eşit değilse True (doğru) değerini döndürür. Örneğin, aşağıdaki kod, hücre A1’deki değerin 10’a eşit olup olmadığını kontrol eder:

Bu makroyu çalıştırdığımızda, hücre A1’deki değer 10 değilse, “Hücrenin değeri 10’a eşit değildir.” mesajı görüntülenecektir.

AND ve OR operatörleri, birden fazla koşulu birleştirmek için kullanılır. AND operatörü, tüm koşullar sağlanırsa True (doğru) değerini döndürür. OR operatörü, en az bir koşul sağlanırsa True (doğru) değerini döndürür. Örneğin, aşağıdaki kod, hücre A1’deki değerin 10’dan büyük veya eşit olup olmadığını kontrol eder:

Bu makroyu çalıştırdığımızda, hücre A1’deki değer 10’dan büyük veya eşit ve 20’den küçük veya eşitse, “Hücrenin değeri 10’dan büyük veya eşit ve 20’den küçük veya eşittir.” mesajı görüntülenecektir.

Değişken Tanıtma

Excel makrolarında, değişkenler, değerleri saklamak için kullanılır. Değişkenler, değişken adı ve değişken türü ile tanımlanır. Değişken adı, değişkeni tanımlayan bir metin parçasıdır. Değişken türü, değişkenin saklayabileceği değer türünü belirtir. Örneğin, aşağıdaki kod, bir tamsayı değişkeni tanımlar:

Bu kod, HücreDegeri adında bir tamsayı değişkeni tanımlar.

Değişkenler, eşitlik operatörü (=) kullanılarak atanabilir. Örneğin, aşağıdaki kod, hücre A1’deki değeri HücreDegeri değişkenine atar:

Bu kod, hücre A1’deki değerin HücreDegeri değişkenine atar.

Değişkenler, makronun içinde kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki kod, HücreDegeri değişkeninin değerini kontrol eder:

Bu makroyu çalıştırdığımızda, hücre A1’deki değer 10’dan büyükse, “Hücrenin değeri 10’dan büyüktür.” mesajı görüntülenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir